Verejné obstarávanie a výberové konania Print

1667 - MST
Dodatok 1667 - MST
Názov: Digitálny prietokový cytometer.
VVO 048/2010
Zverejnené: 12.3.2010
Typ: Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

 

6247 - ZST
Názov: Digitálny prietokový cytometer pre in vitro diagnostiku.
VVO 214/2009
Zverejnené: 6.11.2009
Typ: Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

5683 - MST
Názov: Automatický procesor na detekciu HLA antigénov triedy I. a II.
VVO 198/2009
Zverejnené: 15.10.2009
Typ: Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

4928 - MST
Názov: Digitálny prietokový cytometer pre in vitro diagnostiku.
VVO 174/2009
Zverejnené: 10.9.2009
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

4929 - MST
Názov: Systém pre detekciu sekvencií na báze kvantitatívnej
polymerázovej reťazovej reakcie (qPCR).
VVO 174/2009
Zverejnené: 10.9.2009
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Automatický bunkový separátor na princípe imunomagnetického delenia.
Zverejnené: 10.9.2009
Typ: Výzva podprahovej zákazky

Last Updated on Thursday, 08 April 2010 12:11