ciste

Sunday , 27 November 2022
Služby Print

Molekulárno-medicínske centrum ponúka nasledovné služby


Real Time PCR
- amplifikácia a kvantifikácia cieľových DNA molekú


autoMACS
- automatická magnetická separácia buniek


QuickStep
- automatizované pipetovanie ELIZA testov

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 15:59