ciste

Nedeľa , 27 November 2022
História MMC Tlačiť

Vznik Molekulárno-medicínskeho centra

Molekulárno-medicínske centrum (MMC) je špecializovaným pracoviskom Slovenskej akadémie vied. Jeho hlavným poslaním je prenos poznatkov základného biomedicínskeho výskumu do lekárskej praxe. Na základe spoločnej iniciatívy vedení Virologického ústavu (VÚ), Ústavu experimentálnej onkológie (ÚEO), Ústavu experimentálnej endokrinológie (ÚEE), Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) a Neurobiologického ústavu (NBÚ), Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied zriadilo dňa 1.11.2007 Molekulárno-medicínske centrum ako špecializovanú, rozpočtovú organizáciu.

Vytvorením MMC vznikla na Slovensku štruktúra, ktorá je ojedinelá, s pôsobnosťou plánovanou postupne pre celé územie SR, kopírujúcou najprogresívnejšie trendy medicíny vo výskume a v praxi.

Posledná úprava Utorok, 05 Máj 2015 13:06