ciste

Sunday , 27 November 2022
Záverečná správa projektu RASGENAS Print

Po úspešnom ukončení projektu Rozvoj Medicínsko-Molekulárneho centra sme pripravili Záverečnú prácu, ktorá poskytuje prehľad výstupov realizovaného projektu.

Záverečná správa - predĺženie na stiahnutie (PDF) [Záverečná publikácia na stiahnutie (PDF)]

Abschlussbericht - Verlängerung (PDF) [Abschlussbericht (PDF)]

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 16:10