ciste

Nedeľa , 27 November 2022
Služobná cesta: Londýn (RASGENAS) Tlačiť

V dňoch 25.5. až 28.5.2011 sa konal pravidelný kongres Európskej ligy proti reumatizmu EULAR (Annual European Congress of Rheumatology 2011) v Londýne. Kongresu sa zúčastnili dvaja pracovníci MMC SAV: MUDr. Miroslav Vlček, PhD. a Mgr Lucia Chovanová, zaoberajúci sa problematikou reumatoidnej artritídy, hlavne mechanizmami jej vzniku na genetickom a endokrinnom podklade, ako aj poruchami imunitných funkcii sprevádzajúcimi toto ochorenie. V rámci sekcie „Genomics, genetics and epigenetics of rheumatoid diseases“ boli prezentované výsledky z nášho laboratória z populačno-genetickej štúdie slovenských pacientov s reumatoidnou artritídou pod názvom „PTPN22 AND STAT4 BUT NOT CTLA4 AND TRAF1C5 ARE ASSOCIATED WITH RHEUMATOID ARTHRITIS IN POPULATION OF SLOVAKIA – PRELIMINARY RESULTS“. Počas kongresu sa zúčastnili rôznych prednášok hlavne v sekciách „Basic and translational medicine“, ktoré boli zamerané na genetiku reumatických ochorení, epigenetickú reguláciu imunitného systému, personalizovanú farmakoterapiu, potenciálneho diagnostického využitia genetickej analýzy, mechanizmy vrodenej a získanej imunity, ktoré sa podieľajú na zápale pri reumatoidnej artritíde. Zaujímavé poznatky boli prezentované aj v posterových sekciách (genetika, klinické aspekty reumatoidnej artritídy, jej prognóza a dôsledky, úloha cytokínov v patogenéze reumatických ochorení) kde bola možnosť osobne konzultovať s prezentujúcimi niektoré spoločné témy riešené aj v našich laboratóriách a získali sa niektoré kontakty potenciálne využiteľné pri spolupráci v budúcnosti. Pre pracovníkov MMC bola absolvovaná služobná cesta prínosom pre ich ďalší prácu v oblasti reumatických ochorení a umožnila získať nové poznatky, ktoré môžu byť následne využité v experimentoch, ako aj pre potreby diagnostiky.

Posledná úprava Štvrtok, 16 Jún 2011 10:09