ciste

Štvrtok , 30 Jún 2022
Samolepka RMMC Tlačiť

 

Názov projektu: Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra Slovenskej akadémie vied ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
Kód projektu: SK0095

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Každý prístroj ktorý je financovaný z projektu RMMC je označený nálepkou s názvom, registračným číslom a dátumom uvedenia do prevádzky.
Registračná karta:

Posledná úprava Štvrtok, 21 Apríl 2011 08:29