ciste

Sunday , 27 November 2022
RT-PCR Print


Real Time PCR
- amplifikácia a kvantifikácia cieľových DNA molekúl

Lokalizácia: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Kontaktná osoba: Miroslava Hučková This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 13:55